רשלנות רפואית באבחון וטיפול בסרטן

לצערנו מחלת הסרטן הפכה לשכיחה ולאחד מגורמי המוות העיקריים. "סרטן" הוא כינוי לקבוצת מחלות שבמהלכן מתרבים תאי רקמה בקצב עצמאי ומהיר יותר מקצב התרבות תאים ברקמה תקינה, ואינו קשור בצרכי הגוף. שם אחר לגידול סרטני הוא "שאת".

התא הסרטני אינו דומה לתא בריא. הוא מאבד את התכונות הנדרשות ממנו כתא בריא (כדוגמאת זיהוי גבולות תאים שכנים) ואף רוכש תכונות חדשות "רעות" אותן הוא מעביר לתאים המתפתחים ממנו. במצב זה אין עוד שליטה של הגוף עליו, הוא אינו תורם דבר וחמור מכך הוא מתחרה עם תאים סמוכים בריאים על מזון וחמצן ואף גורם נזק לרקמות סמוכות.

תאים סרטניים נראים שונים ממראה מתאים בריאים, והתמונה המתגלה ברקמה סרטנית היא תמונה של "בלאגן". המבנה הנורמלי של הרקמה ממנה צמחו התאים מאבד את צורתו.
כידוע, מאחר שמחלות הסרטן השונות הינן סמויות בשלביהן ההתחלתיים, וקיימים רמזים קלים לקיומן, (כגון נקודת חן ששינתה צבעה או גודלה, גושים זעירים, או הרגשת שפעת שלא חולפת תקופה ארוכה), אבחונן מתחיל אצל רופא המשפחה וכאן יכולה להתרחש רשלנות רפואית. הרופא אמור לערוך לחולה בדיקה פיזית ולברר עימו את מצבו וההיסטוריה הרפואית המשפחתית. על מנת למנוע מקרה של רשלנות רפואית על רופא המשפחה, בין היתר, לשלוח את החולה לבדיקות מתאימות נוספות ולייעוץ רופאים מומחים רלוונטיים, הכל בהתאם לממצאים והמידע שקיבל. רופא משפחה, אשר נמנע מלפעול בדרך האמורה ובשל כך מעכב את איבחון מחלת החולה או את מתן הטיפול הנדרש, עלול להימצא אחראי ברשלנות רפואית והחולה יהיה זכאי לפיצוי.
רופא המשפחה חייב להסביר למטופלת במילים פשוטות וברורות, אודות "חששותיו", כלומר על אילו מחלות "חשב" ובמידה והיפנה את המטופלת למומחה, על רופא המשפחה להסביר למטופלת מדוע הפנה אותה דווקא למומחה זה, מה המומחה אמור לבדוק והחשיבות לפנייתה למומחה לשם השלמת הבירור הרפואי. רופא משפחה אשר לא נתן למטופלת הסבר כאמור ובעקבות כך למטופלת נגרם נזק (למשל מקרה בו המטופלת לא הבינה את החשיבות לפניה למומחה ולכן התעכבה, או לא פנתה למומחה ובעקבות כך מחלתה התקדמה ונפגעו סיכויי החלמתה) עלול להימצא אחראי ברשלנות רפואית.
יש לזכור כי לא כל עיכוב באבחון מחלת הסרטן, מהווה רשלנות רפואית, כמו כן לא כל עיכוב במתן טיפול, גורם לנזק ממשי. עם זאת, במקרים של סרטן אגרסיבי, גם עיכוב קצר עלול להוות רשלנות רפואית חמורה שכן הוא לגרום לנזק ממשי לחולה בשל הקטנת סיכויי ההחלמה של החולה.
כאשר מופיע סימן כלשהו אשר עלול להעיד על מחלת הסרטן יופנה המטופל לרופא מומחה עפ"י סוג הסרטן שבקיומו חושדים. כך, יופנה המטופל להמטולוג כשחושדים בקיומו של סרטן הדם, או שיופנה למומחה ריאות כשחושדים בקיומו של סרטן ריאות וכיוצא בזה.
כאשר המטופל מגיע לראשונה אל המומחה, על המומחה לתשאל את המטופל אודות מחלותיו הקודמות, ההיסטוריה הרפואית המשפחתית שלו, ותחושותיו הכלליות. כמו כן, עליו לברר ממתי החל המטופל לסבול מהסימפטומים שבגינם הגיע אל המומחה. לעיתים, על המומחה לבצע בדיקה פיזית למטופל. בשלב זה, אם המומחה חושד כי המטופל חלה במחלת הסרטן עליו להסביר למטופל במילים פשוטות ובשפה מובנת, אודות השערותיו. היה והמומחה לא יסבר למטופל על השערותיו באופן האמור, הוא עלול להימצא אחראי ברשלנות רפואית.
זאת ועוד, על המומחה להיות בעל ידע נרחב ומעודכן שבאמצעותו יעלה את המחלות האפשריות הנכונות. כלומר על המומחה לעשות את ה"קישור" הנכון, בין הממצאים והסימפטומים של המטופל, לבין המחלות שלגביהן הממצאים רלוונטיים, למשל במידה ולמטופל יש נקודת חן בעלת צבע, מרקם וצורה חשודים, על המומחה לחשוד כי נקודת החן עלולה להיות סרטנית. במידה והמומחה לא אבחן נכונה את מחלתו של המטופל ולא עשה את ה"קישור" הנכון וכתוצאה מכך נגרם למטופל נזק, הוא עלול להימצא אחראי ברשלנות רפואית.
לרוב לאחר פנייתו הראשונה של המטופל, הוא יופנה ע"י המומחה לבדיקות ממוקדות שונות על מנת לבצע בירור מעמיק יותר. על המומחה לתת למטופל הסברים ברורים ופשוטים אודות חשיבות הבדיקות, משמעותן והסיבה בגינה הופנה אליהן. במידה והמומחה לא ייתן למטופל את ההסברים כאמור וכתוצאה מכך המטופל יינזק, עלול המומחה להימצא אחראי ברשלנות רפואית.
אי הפנייה לבדיקות הנכונות והמתאימות לממצאיו של המטופל, אשר בגינה יגרם נזק למטופל, עלולה להיחשב לרשלנות רפואית מצידו של המומחה.
פענוח הבדיקות אליהן הופנה המטופל צריך להיעשות בצורה מיומנת, מקצועית ונכונה מבחינה רפואית. מיותר לציין, כי פענוח לא נכון של הבדיקות עלול להטעות את הרופא המטפל ולגרום שמחלת המטופל לא תאובחן ו/או לא תטופל כראוי. במקרה כזה עלולים סיכויי החלמתו של המטופל להיפגע והמפענח עלול להימצא אחראי ברשלנות רפואית.
לאחר פענוח הבדיקות ובהנחה שאבחון המחלה היה נכון, על המומחה המטפל לעלות את האפשרויות הטיפוליות הנכונות למחלה שנתגלתה ותוך התחשבות בנתוני המטופל. על המומחה להסביר למטופל באופן נרחב ומקיף על כל אחת מן האופציות הטיפוליות העומדות בפניו, לרבות הסיכונים והסיכויים שבכל אחת מהאופציות, על מנת שהמטופל יוכל להחליט איזה טיפול לקבל.
את הטיפול יש לבצע בזהירות ובמיומנות, תוך שימוש בידע העדכני ביותר הקיים. מתן טיפול מיושן, או טיפול שאיננו מתאים למחלת המטופל עלול לגרום למטופל לנזק ואף לפגוע בסיכויי החלמתו ובמקרה כזה עלול הרופא ו/או הצוות הרפואי הנותנים את הטיפול להימצא אחראי ברשלנות רפואית.
להלן מספר שאלות בסיסיות אשר תשובה חיובית להן עלולה להעיד על אבחון או טיפול רפואי רשלני – רשלנות רפואית – באבחון סרטן ע"י רופא המשפחה, אך בטרם לכך, יודגש כי אין באמור לעיל ולהלן, כדי להוות יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או ייצוג משפטי מסוג כלשהו, אין להסתמך על האמור ללא קבלת יעוץ משפטי ראוי מעורך דין. כל הפועל באופן כלשהו, בהתאם לאמור, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד תוך ויתור על כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או משרד קפלן- כספי, עורכי דין.
האם רופא המשפחה לא ביצע בדיקה פיסית?
האם רופא המשפחה לא שאל שאלות על ההיסטוריה הרפואית המשפחתית? (למשל האם היה סרטן במשפחה)
האם רופא המשפחה לא שלח לבדיקות המתאימות לסוג הסרטן שהתגלה לבסוף?
האם רופא המשפחה לא הפנה לבדיקת מומחים רפואיים רלוונטיים?
האם התנהלות רופא המשפחה גרמה לעיכוב באבחון מחלת הסרטן?
האם התנהלות רופא המשפחה גרמה לעיכוב מתן הטיפול הנדרש?
האם התנהלות רופא המשפחה גרמה להקטנת סיכויי ההחלמה מהסרטן?
אם התשובה לשאלות הנ"ל חיובית יתכן והתרחשה רשלנות רפואית באבחון סרטן ע"י רופא המשפחה, ומומלץ לפנות לייעוץ חינם ממשרד קפלן-כספי, עורכי דין.
להלן מספר שאלות בסיסיות אשר תשובה שלילית להן עלול להעיד כי נעשתה רשלנות רפואית באבחון, או בטיפול בסרטן. אך בטרם לכך, יודגש כי אין באמור לעיל ולהלן, כדי להוות יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או ייצוג משפטי מסוג כלשהו, אין להסתמך על האמור ללא קבלת יעוץ משפטי ראוי מעורך דין. כל הפועל באופן כלשהו, בהתאם לאמור, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד תוך ויתור על כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או משרד קפלן-כספי, עורכי דין.
האם המומחה שאל על מצבך וההיסטוריה הרפואית המשפחתית שלך?
האם המומחה ערך בדיקה פיזית?
האם המומחה הסביר באיזו מחלה הוא חושד?
האם המומחה הפנה לביצוע בדיקות ממוקדות?
האם המומחה הפנה לבדיקות הנכונות?
האם המומחה הסביר את מטרת הבדיקות?
האם המומחה הסביר את חשיבותן של הבדיקות לצורך ביצוע אבחנת המחלה?
האם הבדיקות שבוצעו פוענחו נכונה?
האם המחלה אובחנה?
האם אבחון המחלה נעשה במהירות האפשרית?
האם הטיפול הרפואי שהציע המומחה התאים למחלה?
האם הטיפול הרפואי שהציע המומחה התאים לנתונים הספציפיים שלך?
האם הטיפול הרפואי שהציע המומחה היה טיפול עדכני (כלומר לא מיושן)?
האם הטיפול ניתן כראוי?
אם התשובה לשאלות הנ"ל שלילית יתכן והתרחשה רשלנות רפואית באבחון סרטן, ומומלץ לפנות לייעוץ חינם ממשרד קפלן-כספי, עורכי דין.
זכרו! אדם היודע זכויותיו, יוכל לזכות בהן.